บัวเชิงผนัง/ตัวจบไม้พื้น

บัวเชิงผนัง/ตัวจบไม้พื้น