ประตูลูกฟักลวดลาย

ประตูลูกฟักลวดลาย

ATG V2

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน กว้าง สูง ความหนา วัสดุภายใน การใช้งาน
ประตูลวดลาย
ทำสีรองพื้น
Doorskin หน้าบานกดลายทำสีรองพื้น 800 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่

สำหรับใช้
ภายใน