ประตูลูกฟัก HDF ทำสีรองพื้น/สีสำเร็จ

เลือกลายอื่นๆ

ประตูลูกฟัก HDF ทำสีรองพื้น/สีสำเร็จ

2MV2

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน ขนาด ยาว ความหนา วัสดุภายใน การใช้งาน ราคา
ประตู HDF ลูกฟัก
ทำสีรองพื้น
HDF Doorskin หน้าบาน
ลูกฟักทำสีรองพื้น
700 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่
ไส้ไม้ตัน
สำหรับใช้ภายใน
หรือภายนอก

ภายใน 535  บาท

ภายนอก 902 บาท

800 มม. 2000 มม. 35 มม.
900 มม. 2000 มม. 35 มม.
ประตู HDF ลูกฟัก
ทำสีสำเร็จ
HDF Doorskin หน้าบาน
ลูกฟักทำสีอะครีลิค
700 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่
ไส้ไม้ตัน
สำหรับใช้ภายใน
หรือภายนอก

ภายใน 804 บาท

ภายนอก 1,231 บาท

800 มม. 2000 มม. 35 มม.
900 มม. 2000 มม. 35 มม.