ประตู MDF ยางพาราเซาะร่อง

เลือกลายอื่นๆ

ประตู MDF ยางพาราเซาะร่อง

ประตู MDF ยางพาราเซาะร่อง

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ กว้าง ยาว ความหนา การใช้งาน ราคา
ประตู MDF ยางพาราเซาะร่อง 800 มม. 2000 มม. 35 มม. สำหรับใช้ภายใน 535