ประตูยางพาราเซาะร่อง

ประตูยางพาราเซาะร่อง

ประตูยางพาราเซาะร่อง

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ กว้าง ยาว ความหนา การใช้งาน
ประตูปิดวีเนียร์ยางพาราเซาะร่อง 700 มม. 2000 มม. 35 มม. สำหรับใช้ภายใน
800 มม. 2000 มม. 35 มม.