ไม้พื้นไส้ HDF ปิดวีเนียร์

เลือกลายอื่นๆ

ไม้พื้นไส้ HDF ปิดวีเนียร์

VV10603 White oak

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ พื้นผิว ลักษณะการยึด ระดับการทนขูดขีด ระดับฟอร์มัลดีไฮด์ กว้าง ยาว หนา ตร.ม./กล่อง ดีไซน์
ไม้พื้นไส้ HDF
ปิดผิวีเนียร์
HDFปิดผิวีเนียร์ วีเนียร์ธรรมชาติ
เคลือบ UV coating
click lock 5G WR0/WR1 E2/E1 125 มม. 1205 มม. 12 มม. 7 ชิ้น 1.06 ตร.ม. ประมาณ
7 ดีไซน์
125 มม. 935 มม. 12 มม. 7 ชิ้น 0.82 ตร.ม.
125 มม. 835 มม. 12 มม. 7 ชิ้น 0.73 ตร.ม.