ไม้พื้นบันได

เลือกลายอื่นๆ

ไม้พื้นบันได

ลูกตั้ง

คุณสมบัติ

สี

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ กว้าง ยาว ความหนา การใช้งาน ราคา
ไม้พื้นบันไดลูกนอน ไม้ MDF 32 มม. ปิดผิวเมลามีน/ปิดขอบด้วยPVC Edge 290 มม. 1200 มม. 32 มม. ไม้พื้นบันไดลูกนอน 557 บาท
290 มม. 1050 มม. 32 มม. 514 บาท
ไม้พื้นบันไดลูกตั้ง ไม้ MDF 16 มม. ปิดผิวเมลามีน/ปิดขอบด้วยPVC Edge 200 มม. 1200 มม. 16 มม. ไม้พื้นบันไดลูกตั้ง 407 บาท
200 มม. 1050 มม. 16 มม. 375 บาท