ประตูเมลามีนพร้อมวงกบ

เลือกลายอื่นๆ

ประตูเมลามีนพร้อมวงกบ

VM10120

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน วัสดุภายใน กว้าง สูง ความหน
(รวมวงกบ)
ชนิด/วัสดุวงกบ การใช้งาน ราคา
ประตูเมลามีน
พร้อมวงกบ
MDF ปิดผิวเมลามีน
สีขาว VM10120
ไส้รังผึ้ง 864 มม. 2070 มม. 35มม.
(วงกบหนา 100 มม.)
WPC ห่อ PVC สีขาว สำหรับใช้ภายใน 2,882 บาท
MDF ปิดผิวเมลามีน
ลาย VM10780
WPC ห่อ PCV สี Maple 2,882 บาท
MDF ปิดผิวเมลามีน
ลาย VM10670
WPC ห่อ PVC Walnut 2,882 บาท
MDF ปิดผิวเมลามีน
สีขาว VM10723
WPC ห่อ PVC สี Walnut 2,882 บาท
MDF ปิดผิวเมลามีน
ลาย VM20638
WPC พ่นสี Grey 2,882 บาท