ประตูลูกฟัก HDF พร้อมวงกบ

เลือกลายอื่นๆ

ประตูลูกฟัก HDF พร้อมวงกบ

2MV2

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน วัสดุภายใน กว้าง สูง ความหน
(รวมวงกบ)
ชนิด/วัสดุวงกบ การใช้งาน ราคา
ประตูลูกฟัก
พร้อมวงกบ
HDF Doorskin หน้าบานลูกฟักทำสีอครีลิค ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่
ไส้ไม้ตัน
764 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)
WPC ทำสีสำเร็จขาว
WPC คิ้วขยายทำสีสำเร็จขาว
สำหรับใช้ภายใน
และภายนอก

ภายใน 2,492 บาท

ภายนอก 2,775 บาท

864 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)

ภายใน 2,492 บาท

ภายนอก 2,775 บาท

964 มม. 2070 มม. 35 มม.
(วงกบ 100 มม.)

ภายใน 2,645 บาท

ภายนอก 2,851 บาท