WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ไม้พื้นบันได

ไม้พื้นบันได

ลูกตั้ง

คุณสมบัติ

สี

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ กว้าง ยาว ความหนา การใช้งาน
ไม้พื้นบันไดลูกนอน ไม้หนา 32 มม. ปิดผิวเมลามีน/ปิดขอบด้วยPVC Edge 290 มม. 1200 มม. 32 มม. ไม้พื้นบันไดลูกนอน
290 มม. 1050 มม. 32 มม.
ไม้พื้นบันไดลูกตั้ง ไม้หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน/ปิดขอบด้วยPVC Edge 200 มม. 1200 มม. 16 มม. ไม้พื้นบันไดลูกตั้ง
200 มม. 1050 มม. 16 มม.