WoodSmith :: วู้ดสมิตร

โต๊ะอเนกประสงค์

โต๊ะอเนกประสงค์

โต๊ะพับ

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ ดีไซ์ วัสดุหน้าโต๊ะ ขาโต๊ะ กว้าง ยาว สูง ราคา
โต๊ะเอนกประสงค์ Teak 10780 MDF ปิดผิวเมลามีน ขาเหล็ก สีดำ 730 มม. 1800 มม. 750 มม.

1,343 บาท

โต๊ะเอนกประสงค์ Oak 10661 MDF ปิดผิวเมลามีน ขาเหล็ก สีดำ 730 มม. 1800 มม. 750 มม. 1,343 บาท