WoodSmith :: วู้ดสมิตร

วงกบ - WPC

วงกบ - WPC

วงกบเปลือย (ไม่ทำสี)

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

 

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ กว้าง สูง ความหนา สี การใช้งาน ราคา
วงกบ(ทำสี) ไม้ประกอบพลาสติก(WPC)
ทำสีอคริลิคสำเร็จ
764 มม. 2070 มม. 100 มม. เปลือย(ไม่ทำสี)
ขาว
ภายใน
และภายนอก
 
864 มม. 2070 มม. 100 มม.
964 มม. 2070 มม. 100 มม.  
วงกบคิ้วขยาย ไม้ประกอบพลาสติก(WPC)
ทำสีอคริลิคสำเร็จ
864 มม. 2099 มม. 120 มม. สีขาว ภายใน
และภายนอก
1,870 บาท
964 มม. 2099 มม. 120 มม. 1,988 บาท