WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ประตูเมลามีน เซาะร่อง

ประตูเมลามีน เซาะร่อง

ประตูเมลามีน เซาะร่อง ME1

คุณสมบัติ

สี

ข้อมูลจำเพาะ

 

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน กว้าง สูง ความหนา การใช้งาน
ประตูเมลามีนบานเรียบ HDF ปิดผิวเมลามีน 800 มม. 2000 มม. 35 มม. สำหรับใช้ภายใน
900 มม. 2000 มม. 35 มม.
ประตูเมลามีนเซาะร่อง HDF ปิดผิวเมลามีนเซาะร่อง 800 มม. 2000 มม. 35 มม. สำหรับใช้ภายใน
900 มม. 2000 มม. 35 มม. สำหรับใช้ภายใน