WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ประตูเมลามีน บานเรียบ

ประตูเมลามีน บานเรียบ

VM10780

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน กว้าง สูง ความหนา วัสดุภายใน การใช้งาน
ประตูเมลามีนบานเรียบ

Doorskin

ปิดผิวเมลามีน

800 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่

สำหรับ

ใช้ภายใน

900 มม. 2000 มม. 35 มม.