WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ประตูเมลามีนพร้อมวงกบ

ประตูเมลามีนพร้อมวงกบ

VM10120

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน วัสดุภายใน กว้าง สูง ความหนา
(รวมวงกบ)
ชนิด/วัสดุวงกบ การใช้งาน
ประตูเมลามีน
พร้อมวงกบ
Doorskin เคลือบผิวเมลามีน ไส้รังผึ้ง 864 มม. 2070 มม. 35มม.
(วงกบหนา 100 มม.)
WPC ปิดผิว PVC  สำหรับใช้ภายใน
964 มม. 2070 มม. 35มม.
(วงกบหนา 100 มม.)