WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ประตูลูกฟักทำสีรองพื้น/สีสำเร็จ

ประตูลูกฟักทำสีรองพื้น/สีสำเร็จ

2MV2

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุหน้าบาน ขนาด ยาว ความหนา วัสดุภายใน การใช้งาน
ประตูลูกฟัก
ทำสีรองพื้น

Doorskin

หน้าบาน
ลูกฟักทำสีรองพื้น

700 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่

สำหรับใช้ภายใน
หรือภายนอก
800 มม. 2000 มม. 35 มม.
900 มม. 2000 มม. 35 มม.
ประตูลูกฟัก
ทำสีสำเร็จ

Doorskin

หน้าบาน
ลูกฟักทำสีอะครีลิค

700 มม. 2000 มม. 35 มม. ไส้รังผึ้ง
ไส้โครงไม้ซี่

สำหรับใช้ภายใน
หรือภายนอก
800 มม. 2000 มม. 35 มม.
900 มม. 2000 มม. 35 มม.