WoodSmith :: วู้ดสมิตร

บัวเชิงผนัง

บัวเชิงผนัง

ไม้บัวล่าง SKT02

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

รหัส ชื่อ วัสดุ กว้าง ยาว(สั้น) ความหนา ราคา
IC101 - Skirts บัวเชิงผนัง MDF หรือ WPC ขึ้นรูปปิดผิว PVC 16 มม. 2450 มม. 16 มม. 58 บาท
SK002 - Skirts 95 มม. 2450 มม. 15 มม. 121 บาท
SK003 - Skirts 95 มม. 2450 มม. 16 มม. 98 บาท
SK004 - Skirts 95 มม. 2450 มม. 18 มม. 125 บาท
SK008 - Skirts 50 มม. 2450 มม. 15 มม. 70 บาท
SK009 - Skirts 75 มม. 2450 มม. 15 มม. 151 บาท
SKT02 บัวมอบฝ้า   90 มม. 2450 มม. 9 มม. 115 บาท
SKT03 104 มม. 2450 มม. 9 มม. 128 บาท
SKT04 42 มม. 2450 มม.  9 มม. 84 บาท
SKT05 90 มม. 2450 มม. 18 มม. 118 บาท
SKT06 50 มม. 2450 มม. 25 มม. 126 บาท
SKT07 86 มม. 2450 มม. 25 มม. 101 บาท