WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ตู้อเนกประสงค์

ตู้อเนกประสงค์

ตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ วัสดุปิดผิว กว้าง ยาว สูง
ตู้อเนกประสงค์ ตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น

ปาร์ติเกิลบอร์ด

ปิดผิวเมลามีน

390 มม. 300 มม. 532 มม.
ตู้อเนกประสงค์ 3 ชั้น 390 มม. 300 มม. 790 มม.
ตู้อเนกประสงค์ 4 ชั้น 390 มม. 300 มม. 1048 มม.