WoodSmith :: วู้ดสมิตร

ตัวจบไม้พื้น

ตัวจบไม้พื้น

SK004 – Skirts บัวเชิงผนัง

คุณสมบัติ

สี

ข้อมูลจำเพาะ

รหัส ชื่อ วัสดุ กว้าง ยาว(สั้น) ความหนา ราคา
SK004 - Skirts บัวเชิงผนัง MDF หรือ WPC ขึ้นรูปปิดผิว PVC 95 มม. 2450 มม. 18 มม. 125 บาท
OC201 - cover ตัวจบครอบฉาก 31 มม. 2450 มม. 25 มม. 91 บาท
EG501 - Edge ตัวจบเก็บขอบ 31 มม. 2450 มม. 12 มม. 91 บาท
TS401 - Transition ตัวจบต่างระดับ 40 มม. 2450 มม. 12 มม. 91 บาท
JT601 - Joint ตัวจบระดับเดียวกัน 40 มม. 2450 มม. 12 มม. 91 บาท