ไม้อัด

PW : PlyWood

ไม้อัด

PW : PlyWood

คุณสมบัติ

แผ่นไม้อัด (Plywood : PW) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำไม้บางหลายแผ่นมาประกอบอัดยึดให้ติดกันด้วยกาว โดยวางแนวเสี้ยนขวางสลับตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรงและลดการขยายตัวหรือหดตัว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ กว้าง ยาว ความหนา(มม.) การใช้งาน
ไม้อัดตลาด เกรด A ขัด 1 หน้า ไม้อัด Plywood 1220 มม. 2440 มม. 3/4/10 งานตกแต่งภายใน
ไม้อัดภายใน 10 มม. B/C ไม่ขัด 1220 มม. 2440 มม. 10 งานตกแต่งภายใน