ไม้บอร์ดโพลี

ไม้บอร์ดโพลี

Polyester Laminated board

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ไม้บอร์ดเคลือบผิวด้วยโพลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว ทำให้ผิวหน้ามีคุณสมบัติใส แข็ง ไม่หลอมเหลว และไม่ละลายในตัวทําละลายใดๆ สามารถทนความร้อนได้

ผลิตภัณฑ์

วัสดุ

พื้นผิว

ไม้ปิดโพลีเอสเทอร์

MDF

ผิวบนเคลือบ Polyester resin/ผิวล่างปิดวีเนียร์ไม้ยางพารา

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์ กว้าง ยาว ความหนา
ไม้ปิดโพลีเอสเทอร์ 1220 มม. 2440 มม. 4 มม. , 6 มม. , 10 มม.